اسامی کمیته های فعال در بیمارستان

(تحت نظر دفتر بهبود کیفیت)


 
بهبود کیفیت-اعتبار بخشی-مستند سازی
دارو درمان- طب انتقال خون
فرهنگی-اخلاق پزشکی-اخلاق وموازین شرعی –طرح انطباق
کنترل عفونت-بهداشت محیط-حفاظت فنی وبهداشت کار
تجهیزات پزشکی - IT - مدارک پزشکی و آمار
ایمنی مادر ونوزاد-ترویج زایمان طبیعی وتغذیه باشیر مادر
ایمنی بیمار-مدیریت خطر-مرگ ومیر وعوارض –آسیب شناسی نسوج
آموزش به کارکنان-آموزش به بیماران وهمراهان
ارزیابی پرسنلی-اثربخشی بالینی-ممیزی بالینی
نظام آراستگی –رضایتمندی کارکنان وبیماران
انتقادات –پیشنهادات-رسیدگی به شکایات-طرح تکریم
دورکاری-سلامت اداری-انتقالات-اصلاح الگوی مصرف
اقتصاد درمان-بیمه-بودجه ریزی-پایش مالی-خرید(تدارکات)
RCA-FMEA - بحران و بلایا 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-21 20:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ